E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Slobodne devizne rezerve 160 miliona KM