E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Inspekcija rastjeruje prodavače, a kvalitet niko ne kontrolira