E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

I prirodna smrt borca je vršenje vojne dužnosti!