E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Uspostaviti jedinstveni sistem procjene invalidnosti u FBiH