E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Odluka Drugostepene komisije za licenciranje bila je konačna