E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Za zaštitu Neretve i Bosne 8,9 miliona dolara