E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Ulaganje osam miliona EVRA U POSTROJENJA