E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Do kraja jula ispunjenje Studije izvodljivosti