E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

U službama za zapošljavanje deponovano 15 miliona KM