E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Za egzekutora etničkog čišćenja Bijeljine iz Haga stigle dvije saglasnosti A