E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Bez odgovora o privatizaciji dvorišta firme Vaso Miskin