E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Zdravstveno stanje zatvorenika stabilno