E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Revizori RS zatražili da ombudsmeni rade zakonito