E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Fikreta Kodžića u mezar će spustiti sinovi Samir i Almir