E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Ne bi trebalo obustaviti ekshumaciju u Kazanima