E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Ili sniženje dažbina, ili zatvaranje tvornica