E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Poslijeizborna trgovina suprotna volji birača