E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Zaduženja prema Svjetskoj banci 5,9 miliona dolara