E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

U BiH nije bilo ratište, već stratište