E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Civilna zaštita Ilidža postavila table sa upozorenjima