E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

U ovoj godini za projekat planirana 24,2 miliona KM