E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

TOKOM KONCERTA U BEČU BONO JE POZIVAO NA MIR, KOEGZISTENCIJU I POŠTIVANJE LJUDSKIH PRAVA