E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Uloga UN-a u izgradnji mira u BiH nezamjenljiva