E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Usaglašen Zakon o javnim nabavkama