E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

BiH će biti ustupljen slučaj protiv Gojka Jankovića