E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

SRPSKI DELEGATI PORIČU da su izdali interese RS