E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Nastavak rata u š kolskim klupama