E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Na biračkim spiskovima nema 200 hiljada građana