E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Za poboljšanje rada Rafinerije potrebno deset miliona maraka