E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Deminirana 72.934 kvadratna metra zemljišta