E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Neka suđenje bude javno DOĆI ĆU U SARAJEVO