E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Stimulans bankama za davanje kredita