E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

TUŽILAŠTVO SE NIJE nagodilo s Mandićem