E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

OPTUŽENI BLAGOJEVIĆ TRAŽI DA SVJEDOČI NA SVOM SUĐENJU