E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Sa sarajevske deponije u Natron se svaki mjesec isporuči po 100 tona baliranog papira i kartona