E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Promocija Zakona o slobodnom pristupu informacijama