E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Za audi Paravca 70.000 KM iz budžetskih rezervi