E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Usluge banaka jeftinije nego u doba Zavoda za platni promet