E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Sarajevski ratni teatar SARTR