E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

M. IVANIĆ: UTVRDITI CIJENU PRIRODNOG RESURSA