E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

UO PKBIH RAZMATRAO PRIVREDNA KRETANJA U BIH ZA PRVA TRI MJESECA 2001.