E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

PRVI UGOVORI ZA UPOŠLJAVANJE DEMOBILIZIRANIH VOJNIKA 17. MAJA