E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

VIJEĆE MINISTARA BIH UTVRDILO VIŠE PRIJEDLOGA I NACRTA ZAKONA