E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

UO KAP UTVRDIO JAVNI POZIV ZA PRODAJU HOTELA ILIDŽA