E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

KANTON SARAJEVO: PRIORITET OTVARANJE INDUSTRIJSKIH ZONA