E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

PKK SARAJEVO POKRENULA AKTIVNOSTI ZA IZBOR MENADŽERA