E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

USPJEŠNO PROVEDENA JAVNA PONUDA DIONICA 10 PIF-OVA