E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

PKZDK: OČEKUJE SE INTENZIVIRANJE AKTIVNOSTI U 2001. GODINI