E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

ODGOĐENO DONOŠENJE ODLUKE O SMANJENJU POREZA NA PROMET NAFTOM