E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

NUŽNA KONTROLA ROBA KOJU U BIH UNOSE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE